Kort Bestek

Na twee jaar kleinere freelance klussen gedaan te hebben, kreeg ik in 2004 de kans mezelf te bewijzen. Ik werd gevraagd als hoofdredacteur van Kort Bestek, het personeelsmagazine van de Rijksgebouwendienst.

Van een eenmansredactie, ondersteund door de fotografen Eran Oppenheimer en Levien Willemse, kon ik een compleet team opbouwen en wisten we het ‘krantje’ uit te bouwen tot echt magazine. Aan verschillende mensen ben ik schatplichtig voor de ontwikkeling die ik Kort Bestek heb kunnen laten doormaken. Niet in de laatste plaats Michiel Krom, die mij de bravoure gaf die nodig was om van zwartwit naar kleur te gaan. Tegen de ongeschreven regels van het moederdepartement VROM in, waar de Rijksgebouwendienst in die tijd onder viel, stond hij naast me en liet zien hoe je kunt staan voor dat wat je maakt.

Na de kleureneditie gingen we mee in de nieuwe Rijkshuisstijl en vervolgens maakten we Kort Bestek als een van de eerste magazines binnen de Rijksoverheid volledig digitaal. Eind 2013 viel het doek en werd het magazine opgeheven. Kort Bestek was de beste leerschool die ik me kon wensen: dynamisch, flexibel en vooruitstrevend. Af en toe tegen de stroom in, altijd met het vizier op de doelgroep: de medewerkers van de Rijksgebouwendienst.

Eerste vormgeving: zwartwit met rode steunkleur, tot juni 2007.

De kleurenversie van Kort Bestek, interpretatie door Studio Theo Ruijs van de huisstijl van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, tot oktober 2009.

Studio Theo Ruijs ontwikkelde Kort Bestek in de Rijkshuisstijl, tot december 2011.

Expositie in de centrale hal van het ministerie van VROM, waarin de evolutie van de huisstijl van Kort Bestek gevisualiseerd werd. De expositie markeerde de invoering van Kort Bestek als e-magazine, dat tot eind 2013 zou draaien.

Enkele voorbeelden van covers van de digitale Kort Bestek. Ook hiervoor was Studio Theo Ruijs verantwoordelijk.

De allerlaatste editie van Kort Bestek werd op papier uitgebracht, december 2013.