EZ in beeld

Verbinding, samenhang en zichtbaarheid. Dat waren de kernbegrippen achter de wens een magazine te ontwikkelen voor het ministerie van Economische Zaken. Er was al een team mee bezig, maar dat had nog niet geleid tot een compleet doordachte opzet en indeling. Terwijl de tijd ging dringen: voor de zomervakantie van 2015 moest de eerste editie live staan. Ik kwam het team gedurende drie maanden versterken. Om die eindsprint in te zetten, de bladformule en indeling definitief te maken en de verhalen te schrijven. Een klus onder stoom en kokend water, maar met een prachtig team hebben we een geweldig magazine gemaakt. Na die eerste uitgave schreef ik ook nog een paar artikelen voor de tweede editie, daarna was het aan het ministerie zelf om EZ in beeld voort te zetten. Nog altijd verschijnen er enkele edities per jaar, misschien wel het grootste bewijs dat ik samen met het team iets goed neergezet heb.

Je vindt het digitale magazine EZK in beeld hier.