Transformatie van een instituut

De Kamer van Koophandel maakte een enorme ommezwaai; een omvangrijk én ingrijpend proces waaraan een lange strijd voorafging. Wat moest veranderen, was een bouwwerk dat rustte op diepe fundamenten en dat op goede gronden was opgebouwd en ingericht. Hier waren geen domme mensen bezig geweest. Maar tijden en omstandigheden veranderen. Dat vergt meebewegen, de juiste antwoorden vinden om die veranderingen bij te houden en de organisatie steeds te vernieuwen. Dat is de kunst.

Lenige organisaties verstaan die kunst het beste. Maar de oude Kamer van Koophandel was haar lenigheid verloren. Het proces naar adaptatie duurde daarom te lang en was moeizaam. De Kamer van Koophandel heeft uiteindelijk de slag gemaakt die zij moest maken om nieuwe successen tegemoet te gaan.

Casus KvK – transformatie van een instituut is het spannende verslag van de veranderingen, die de ene hoofdrolspeler wel wilde en de andere juist niet. Aan de hand van de verhalen van deze hoofdrolspelers herschiep ik samen met Jan Hoogkamer het veranderingsproces. Intrigerend leesvoer voor iedereen die interesse heeft in de grote instituten van ons land.

Tijdens de lancering op 19 december 2018 in de glazen zaal in Den Haag.