JenV Magazine

Ik kwam in de zomer van 2016 naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een klus van een paar maanden. Het werden uiteindelijk vijf jaar. Een van de dingen die ik al snel kon oppakken, was het opzetten van een geheel nieuw digitaal magazine.

In eerste instantie was het magazine bedoeld voor het personeel. Het moest de kracht van samenwerking laten zien tussen de verschillende onderdelen van het ministerie en tussen het ministerie en sociale partners. Het magazine ging als JenV in Beeld live. Bij het aantreden van het kabinet Rutte-III zag ik mijn kans schoon om het magazine over te zetten naar een extern relatiemagazine. En zo ontstond JenV Magzine. Nog altijd gericht op die kracht van goede samenwerking, maar nu voor iedereen te lezen.

Toen ik in september 2021 overstapte naar Leene Communicatie waren er zes edities van het interne magazine verschenen en veertien van het externe. Als grootste compliment heb ik te horen gekregen dat ik een supergoed magazine heb achtergelaten, een rijdende trein waarvan de redactie van JenV het stuur heel eenvoudig kon overnemen.