Grenzen en veiligheid

Het programma Grenzen en veiligheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid richtte zich op de invoering van 6 Europese verordeningen voor de modernisering van de EU-grensbewaking. Eind 2023 kwam er een einde aan dit programma. Vanaf dat moment moet het ministerie de invoering en uitvoering van de verordeningen zelf oppakken. Voor de overdracht van het programma was de vraag iets anders te maken dan een standaardboek. Het werd een notitieboek waarin thematisch de belangrijkste aspecten van het programma aan bod komen. Hiermee is de overdracht geen dode letter in een bureaula, maar een levend document dat door iedereen persoonlijk aangevuld kan worden.